Projektowanie oprogramowania

Nie możesz znaleźć kompletnego rozwiązania na rynku oprogramowania?

Opracuj system ERP/CRM,
system SaaS lub nawet prostą
stronę internetową z nami.

Przykłady naszych opracowań oprogramowania:

Coworkers

 

CANMonitor

system monitoringu GPS pojazdów specjalnych online

БелАЗ

NaviSpy we współpracy z firmą STRIM rozwija usługę, która umożliwia monitorowanie pojazdów online, zapoznać się z odczytami czujników i wiele więcej.


Kompleks oprogramowania i sprzętu może być przydatny dla właścicieli pojazdów specjalnych, takich jak wywrotki BelAZ.


Szczególną cechą tego oprogramowania, w przeciwieństwie do SkyMonitor, jest to, że nie ma potrzeby uzyskiwania współrzędnych GPS. Przecież ciężarówki BelAZ rzadko opuszczają kamieniołomy. Ze względu na swoje rozmiary wiele wywrotek w ogóle nie może poruszać się po drogach publicznych. 

Niemniej jednak dla twórców komponentów BelAZa i jego właścicieli przydatna jest aktualna informacja z ogromnej liczby czujników. Dlatego też firma STRIM opracowała niezależnie własny tracker (sterownik). Jest on zainstalowany w monitorowanym pojeździe, odbiera dane z magistrali CAN firmy BelAZ i wysyła je do centrum serwerowego przez kanał GSM.

Do monitorowania floty służy aplikacja webowa, nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, wystarczy nowoczesna przeglądarka na komputerze.